TESOL

آکادمی زبان روز با همکاری موسسه استرالیایی  MELDI جهت افزایش سطح علمی مدرسین زبان انگلیسی اقدام به تشکیل کلاس های تربیت مدرس برای متقاضیان تدریس و ورکشاپ های دانش افزایی برای مدرسین در حال اشتغال می کند.

زبان آموزان در نهایت موفق به کسب مدرک بین المللی از دانشگاه های University Of Southern Queensland استرالیا و Thompson Rivers University کانادا می شوند.