آمادگی برای TOFEL

تافل (TOEFL)يک آزمون جامع زبان انگليسي است که براي ورود به بيش از 4400 کالج و دانشگاه در ايالات متحده و کانادا، و ديگر بخشهای جهان، مورد نياز مي‌باشد. همچنين خارجياني که داراي مشاغل حرفه‌اي مي‌باشند، براي ادامه فعاليتهاي حرفه‌ايشان در آمريکا و کانادا مرتباً به يک رتبه تافل نياز دارند. نمره کسب شده در اين آزمون جهت پذيرش در اين دانشگاه ها به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد.
از سال 1968 تا 1998، آزمون تافل فقط به صورت کتبي برگزار مي‌شد. شرکت کنندگان پاسخ‌هايشان را روي يک برگه با مدادعلامتمي‌زدند. در سال 1998ETCكه آزمون تافل را تهيه مي‌کند وSylvan Learning Systemsکه برگزاری نسخه کامپيوتري تافل را بر عهده دارد، براي اولين بار اين آزمون را به صورت کامپيوتري عرضه کردند. علاوه بر اين دونسخه(کتبی و کامپیوتری)، قرار است يک آزمون کاملاً جديد نيز در آينده نزديک ارائه شود. اين آزمون جديد تفاوتهاي زيادي با دو نسخه موجود خواهد داشت. از آن جمله مي‌توان به اضافه شدن بخش «Speaking» اشاره كرد. از آنجايي که اين بخش تاکنون در تافل مورد سنجش قرار نگرفته است، مي‌توانيم انتظار تغييرات بزرگي را در ساختار اين آزمون داشته باشيم.

دوره های TOEFL

  • دوره های ترمیک عادی (آموزش مهارتهای اصلي شنیداری، ساختار و نگارش و درک مطلب).
  • دوره های خصوصی تک مهارتی (آموزش هر یک از مهارتهای اصلي شنیداری، ساختار و نگارش و درک مطلب).

اهداف این دوره ها:

  • یادگیری مهارت‌های چهارگانه به صورت کاملاً تخصصی.
  • یادگیری کلیه‌ی فنون و تکنیک‌های تست زنی.
  • ارائه جزوات مدون در هر مهارت به صورت دسته ‌بندی شده به همراه مجموعه پرسش‌ها و تست‌های رایج و کلیدی آزمون اصلی.