قوانین ثبت نام

 

متقاضیان محترم میتوانند پس از تعیین سطح از طریق سایت و یا مراجعه حضوری و تکمیل فرم مشاوره و انجام مراحل تعیین سطح، با ارئه مدارک شناسایی نسبت به انجام ثبت نام خود اقدام نمایند.

 

 

عنوان وضعیت دانش آموز شرایط احراز                          
قبول (Pass)

کسب مجموع نمره 70 از 100 در امتحانات میان ترم و پایان ترم

 
قبولی مشروط (Conditional Pass)

کسب مجموع نمره 65 تا 70 در امتحانات میان ترم و پایان ترم

 
مردود (Fail)

کسب مجموع نمره کمتر از 65 در امتحانات میان ترم و پایان ترم

 
  • محاسبه جمع نمرات پایان ترم شامل امتحانات Quiz، Final، Oral می باشد که در طول ترم و پایان ترم توسط اساتید و مدیران آموزش برگزار می گردد
  •  زبان آموزان محترم می توانند پس پایان هر کتاب و کسب نمرات قبولی در تمامی ترم ها، در صورت تمایل به دریافت Certifacate معتبر، درخواست خود را بصورت حضوری به دفتر ثبت نام اعلام نمایند
  • زبان آموزان محترم می توانند 48 ساعت پس از برگزاری آزمون کتبی و شفاهی پایان ترم، نتایج آزمون را در پرتال شخصی خود مشاهده و دریافت نمایند